doğruyer reklam bilişim insan kaynakları politikamız

DOĞRUYER insan kaynakları politikaları şirketimizin değerlerini tüm işleyişinde yansıtacak şekilde oluşturulmuştur. Bu kapsamdaki başlıca amaçlarımız :


  • Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücünü şirketimize çekip bağlılıklarını sağlayarak ulusal ve uluslararası alanda çalışmak için en çok tercih edilen şirket olmak,
  • Şirketimizin yenilikçi, müşteri odaklı, esnek, şeffaf ve çok boyutlu bakış açısını yansıtan kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından yaşanmasını teşvik etmek,
  • Yönetim kadromuza, geniş ve çok boyutlu bakış açısı, esnek ve yenilikçi yönetim yaklaşımları ile ekiplerini hedef ve stratejilerimizi gerçekleştirmek için motive etmelerinde yardımcı olmak,
  • Şirketimiz bünyesindeki farklı sektör ve coğrafyalarda faaliyet gösteren iştiraklerimizdeki "en iyi uygulamaları" paylaşmak ve yaygınlaştırmak,
  • Çalışan memnuniyetini öngörülü ve ilerici insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak, dinamik, etkili ve motivasyonu yüksek bir organizasyon oluşturmak,
  • Şirketimizin çok boyutlu bakış açısını, tüm insan kaynakları uygulamalarımıza dil, din, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak eşitlikçi bir yaklaşımla yansıtmak,
  • Çalışanlarımızın kişisel gelişimini destekleyerek, hizmet kalitesi, çalışan başarısı ve bağlılığı konularında faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde farklılaşmaktır.