doğruyer reklam bilişim gizlilik politikası

GİZLİLİK


DOĞRUYER, bu web sayfası kullanıcılarının gizlilik haklarını kabul eder ve buna saygı gösterir. Onay beyanınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır; buna karşın diğer taraflar için web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplama ve/veya sağlama hakkına sahip olacaktır. DOĞRUYER, 18 yaş altındaki kullanıcıları ile ilgili herhangi bir kişisel veri toplama niyetinde değildir. Web sayfasının belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler "Çerez" veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu sayfa içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup DOĞRUYER, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir. Lütfen aşağıdaki Bağlantıyı inceleyiniz. Bu gizlilik beyanı sadece DOĞRUYER tarafından toplanan ve saklanan bilgiler için geçerlidir.


BAĞLANTI


Kolaylık sağlamak açısından bu web sayfası içerisinde DOĞRUYER tarafından kontrol edilmeyen veya herhangi bir şekilde DOĞRUYER ile ilintili veya ilişkili olmayan diğer web sayfalarına bağlantılar yer almaktadır. Bu doğrultuda DOĞRUYER bu sayfaların gizlilik uygulamaları veya kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamakta ve ayrıca bu sayfalarda bulunan bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya mevcut diğer materyallerin doğrulukları, bütünlükleri veya niteliklerini kontrol etmemekte veya bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Dahil ya da hariç olma durumu hiçbir şekilde DOĞRUYER'in sayfayı, sayfanın sağlayıcısını ya da sayfadaki bilgileri onayladığı anlamına gelmez.